Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Μελέτη επικινδυνότητας της εργασίας στα Νοσοκομεία.

Στην Ελλάδα 140.000 περίπου εργαζόμενοι απασχολούνται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Υγείας(σημειωτέον το 71% αντιπροσωπεύουν γυναίκες εργαζόμενες).Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, το ποσοστό ατυχημάτων στον κλάδο της υγείας είναι κατά 34% υψηλότερο εκ του μέσου όρου της Ε.Ε. Ειδικά για το χώρο των δημοσίων νοσοκομείων άκρως ανησυχητικά αποδεικνύονται τα στοιχεία για την υγεία των εργαζομένων σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε).
Μεγάλο μέρος των εργαζομένων έχει πέσει θύμα ατυχήματος, δεν έχει εμβολιασθεί έναντι μεταδοτικών ασθενειών, εμφανίζει μυοσκελετικές παθήσεις λόγω των συνθηκών εργασίας και της έλλειψης προληπτικών μέτρων και ενημέρωσης.Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την φόρτιση του μυοσκελετικού συστήματος απο κακές στάσεις εργασίας, κακό χειρισμό μεταφοράς ή ανυψώσεως βάρους, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, επαναλαμβανόμενες κινήσεις κλπ.. Βιολογικοί παράγοντες –παθογόνοι μικροοργανισμοί, ιοί, όπως HIV (AIDS), Ηπατίτιδας A / B / C Χημικές ουσίες όπως η φορμαλδεΰδη, το βενζόλιο και τα παράγωγά του, ο αμίαντος, τα απολυμαντικά, τα ισχυρά αντισηπτικά ,αναισθητικά αέρια, αντιβιοτικά, ποικιλία φαρμάκων , υλικά (γάντια) από latex που προκαλούν αλλεργία, ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς για το δέρμα, το αναπνευστικό σύστημα ( άσθμα ) και ορισμένες είναι άκρως καρκινογόνες χημικές ουσίες .Ραδιολογικούς παράγοντες (απλές ακτινογραφίες ,αξονικές – μαγνητικές τομογραφίες ,ιονίζουσα, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική ακτινοβολία,) .Λοιποί παράγοντες όπως η έκθεση σε εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή βία ή τροχαία ατυχήματα (πληρώματα –οδηγοί ασθενοφόρων, ελικοπτέρων ΕΚΑΒ),χειρισμός πολύπλοκων ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων, το άστατο ωράριο εργασίας, διπλοβάρδιες, νυχτερινές βάρδιες ,παρενόχληση, έντονος ανταγωνισμός, ανασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον., στρές (υπερκόπωση, σύνδρομο burnout, άγχος, κατάθλιψη , καρδιαγγειακές παθήσεις, αρτηριακή υπέρταση, ταχυαρρυθμίες), ακούσια τρυπήματα από χρησιμοποιημένες βελόνες συριγγών ,αιχμηρά αντικείμενα ιατρικών εργαλείων. Παράγοντες σχετιζόμενοι με την εργονομία εργασίας, με φυσικούς παράγοντες (σκόνη, θόρυβος, φωτισμός) ,αυξημένες πιθανότητες ηλεκτροπληξίας (τεχνικές ειδικότητες, εκτεταμένα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά δίκτυα), συντήρηση λεβήτων καυστήρων ,χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών –δικτύων, ο ελλιπής εμβολιασμός, νομοθεσία , εκπαίδευση, ενημέρωση ,πρόληψη ,άγνοια. Των κινδύνων. Εκτιμάται ότι είναι περί … τους 3000 παράγοντες !!!Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του (ΕΛ. ΙΝ. Υ. Α. Ε).ένας στους έξι νοσηλευτές-νοσηλεύτριες (17.3%) έπεσε θύμα εργατικού ατυχήματος ανεξαρτήτου βαθμού και σοβαρότητας. Ομοίως το 15,8% του παραϊατρικού προσωπικού, το 13.3% του διοικητικού - βοηθητικού προσωπικού και. 9,6% των ιατρών. Η έρευνα αφορούσε την χρονική περίοδο 2005-2006 σε δείγμα 1000 εργαζομένων σε 2 μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής ,σε 2 περιφερειακά νοσοκομεία και σε 2 παθολογοανατομικά εργαστήρια. Διενεργήθηκε με την μέθοδο του ερωτηματολογίου , μετρήσεων κλινικών εξετάσεων των ερωτηθέντων και εντοπισμού των αρνητικών παραγόντων της εργασίας. Η σύνθεση του δείγματος αφορά ανεξαιρέτως όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό , παραϊατρικό, εργαστηριών, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό) Τα ατυχήματα σε μεγάλη συχνότητα αφορούν τρυπήματα ή τραύματα από βελόνες, νυστέρια, ιατρικά εργαλεία αλλά και πτώσεις που προκαλούν κατάγματα., κακώσεις. Δύο περιπτώσεις αφορούν τρύπημα βελόνας που είχε χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς πάσχοντες από τον ιό του Aids και άλλα 4 ατυχήματα μόλυνσης από Ηπατίτιδα Β και C.Το 48% των ιατρών και νοσηλευτών έπασχαν από παθήσεις της αυχενικής και οσφυϊκής μοίρας (Αυχενικό σύνδρομο, οσφυοϊσχιαλγίες) Παρόμοια κρούσματα νευρομυοσκελετικών παθήσεων εμφανίσθηκαν και σε εργαζόμενους γραφείου (Διοικητικό προσωπικό). μη δυνάμενοι να συνεχίσουν την εργασία των. Εργαζόμενοι σε εργαστήρια επιπλέον κινδυνεύουν από πονοκεφάλους, δερματίτιδες, γαστρίτιδες , διαταραχές στην όσφρηση. Γυναίκες εργαζόμενες στα εργαστήρια ή στην παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων εμφάνισαν 23% περισσότερες πιθανότητες αποβολής σε περίπτωση εγκυμοσύνης και 11% διαταραχές της έμμηνου ρύσης σε σχέση με τις λοιπές ομάδες εργαζομένων. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου επαγγελματικής αιτιολογίας (ξεπερνά το 5%) και ο εντοπισμός 350 καρκινογόνων παραγόντων στο χώρο εργασίας. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι επιβεβλημένη η εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με αντίκτυπο στην υγεία των ίδιων αλλά και των ασθενών (ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων).Επιβάλλεται από μεριάς της Επίσημης Πολιτείας , η εντατικοποίηση θέσπισης μέτρων ενημέρωσης, πρόληψης, αυστηρού ελέγχου, όπως και η ευαισθητοποίηση όλων (εργοδοτών - εργαζομένων) προκειμένου η παροχή υπηρεσιών υγείας να μην αποβαίνει εις βάρος των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση του ασθενή - κοινωνικού συνόλου με αρνητικές συνέπειες στην υγεία και στις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους συνεπεία των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. .Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου έκθεσης σε βλαβερούς παράγοντες για την υγεία -ασφάλεια .τους. Με όλα τα προαναφερθέντα η ένταξη των εργαζομένων των νοσοκομείων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι πλέον αναγκαία η οποία πρέπει να συνυπολογισθεί σοβαρά από τους αρμοδίους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου