Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Σύνδρoμo Burnout στο ΠΓΝΠ !Mα, είναι αναίσθητοι;», αναρωτιόμαστε συχνά, όταν βλέπουμε γιατρούς και νοσηλευτές να αντιμετωπίζουν με ψυχρότητα -σαν ένα ακόμη περιστατικό- τους δικούς μας ανθρώπους ή κι εμάς τους ίδιους. Να μη συγκλονίζονται από τις τραγικές ανθρώπινες ιστορίες με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή. «Δεν έχουν καρδιά;», σκεφτόμαστε. Φυσικά, ναι. Μπορεί να έχουν εμφανίσει, όπως και πολλοί συνάδελφοί τους, το σύνδρομο «επαγγελματικής εξουθένωσης», γνωστό και ως «burnout».
Και το άσχημο είναι ότι στο Νοσοκομείο του Ρίου έχουν ήδη διαπιστωθεί τα πρώτα δύο κρούσματα σε νοσηλευτές! Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης εκδηλώνονται σε τρία επίπεδα: Σε οργανικό επίπεδο με πόνους στην πλάτη, πόδια, μέση, έλκος, ημικρανίες, διαταραχές ύπνου κ.ά. Σε συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο με κατάθλιψη, θυμό, ενοχές, απογοήτευση, αδιέξοδη κατάσταση, επιδείνωση των προσωπικών σχέσεων. Σε επίπεδο συμπεριφοράς με Συγκρούσεις με συναδέλφους, συχνές απουσίες, αδιαφορία, υπεραπασχόληση με άλλα θέματα, παραιτήσεις, χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της παραγωγικότητας. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νοσοκομείο που δέχεται ασθενείς από όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, αποτελεί κοινοτοπία πως είναι τριτοκοσμική, αφού όχι μόνο οι θάλαμοι είναι υπερπλήρεις, αλλά και οι διάδρομοι είναι ασφυκτικά γεμάτοι. Εκατοντάδες ράντζα βρίσκονται παντού, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις κλινικές. Επειδή μάλιστα ο όγκος των ασθενώς είναι μεγάλος, «μπλοκάρουν» ακόμα και οι κλίνες της βραχείας νοσηλείας. Άμεσο αποτέλεσμα είναι οι νοσηλευτές -κυρίως- να «καίγονται» από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταλαιπωρούνται από το εργασιακό στρες -εντός κι εκτός χώρου εργασίας- με το νοσηλευτικό προσωπικό να λαμβάνει την... αρνητική πρωτιά, και να ακολουθεί το τεχνικό και το βοηθητικό προσωπικό. Εκτός από αυτό, η λεκτική βία φαίνεται ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας των εργαζομένων. Οι νοσηλευτές εκτίθενται σε μορφές βίαιης συμπεριφοράς, συνήθως λεκτικής. Ως κύριοι παράγοντες πρόκλησης βίαιων περιστατικών αναφέρονται η έλλειψη προσωπικού και ο φόρτος εργασίας.


Τι είναι το σύνδρομο
Με τoν όρo «σύνδρoμo burnout» ή «σύνδρoμo oλoκληρωτικής εξάντλησης» αναφέρεται η κατάσταση εκείνη, κατά την oπoία τo άτoμo βιώνει εξάντληση, απoπρoσωπoπoίηση και αίσθημα αναπoτελεσματικότητας, ως απoτέλεσμα ψυχoπιεστικών συνθηκών στην επαγγελματική τoυ ζωή. Τo σύνδρoμo εμφανίζεται συχνότερα σε άτoμα πoυ επιτελoύν κoινωνικό λειτoύργημα, όπως σε ιατρoύς, νoσηλευτές, εκπαιδευτικoύς και κoινωνικoύς λειτoυργoύς. Αποτελεί πλέον ένα πρόβλημα υπαρκτό και με τη «βούλα» των βεβαιωμένων δύο περιπτώσεων νοσηλευτών.

Τα στάδια του συνδρόμου και τα συμπτώματα
Στην αρχή ο επαγγελματίας υγείας εισάγεται για πρώτη φορά στο σύστημα υγείας, έχει υψηλούς στόχους, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια στην εργασία του. Στη συνέχεια η εργασία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, παρά την προσφορά του. Ο νοσηλευτής αισθάνεται ότι κάνει μια δουλειά που του δημιουργεί πολύ άγχος και δεν έχει ψυχικά αποθέματα για να επενδύσει στην εργασία του. Στο τέλος, επενδύει ελάχιστη ενέργεια στη δουλειά του καθώς νιώθει ανεπαρκής για να ανταποκριθεί σ' αυτήν. Αποφεύγει κάθε υπευθυνότητα, καινοτομία και διατηρεί τη θέση του για λόγους επιβίωσης.
Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν τα πλέον αποτελεσματικά και ταυτόχρονα εφικτά μέτρα, ώστε να έχουμε επαγγελματίες  ικανοποιημένους και όχι εξουθενωμένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου