Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Τα Νοσοκομεία βλάπτουν γιατρούς & νοσηλευτές.


Φαντάζει οξύμωρο, αλλά είναι η τραγική πραγματικότητα: τα νοσοκομεία βλάπτουν σοβαρά την υγεία των χιλιάδων εργαζομένων σε αυτά.
Οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας δεν εφαρμόζονται ούτε εκεί που θα έπρεπε να είναι ο «καθρέπτης» του συστήματος υγείας της χώρας.

Η πρώτη ενδελεχής μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) καταδεικνύει ότι γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, βοηθητικό, παραϊατρικό προσωπικό και τεχνικοί νοσοκομειακών μηχανημάτων βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με χημικούς, βιολογικούς, ακόμα και φυσικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι στα παθολογοανατομικά εργαστήρια παρουσιάζουν: 4 φορές πιο συχνά πονοκέφαλο, εξαπλάσια κρούσματα δερματίτιδας, πενταπλάσιες γαστρίτιδες, ενώ οι πιθανότητες διαταραχής στην όσφρηση είναι 21 φορές περισσότερες από κάθε άλλο εργαζόμενο. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα για τους εργαζομένους στην παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων. Ιδιαίτερα ευαίσθητες αποδεικνύονται οι γυναίκες εργαζόμενες στα κυτταροστατικά. Κατά 11% μεγαλώνει η πιθανότητα διαταραχών του κύκλου της έμμηνης ρύσης και κατά 23% ο κίνδυνος αποβολής σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Είναι ανεμβολίαστοι
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα και σε σχέση με την πρόληψη και τη γνώση των ίδιων των εργαζομένων. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 43,3% των γιατρών δεν είναι εμβολιασμένο για ηπατίτιδα Β, ενώ το 45,2% δεν έχει λάβει καν το εμβόλιο για τον τέτανο.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι το προσωπικό στον ευαίσθητο αυτό χώρο θα ήταν ενημερωμένο, μόλις το 26% των γιατρών έχει ενημερωθεί για τους κινδύνους που προέρχονται από το περιβάλλον εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους νοσηλευτές είναι το 36,5%, για το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό το ποσοστό γνώσης κατεβαίνει στο 30%, ενώ για περιφερειακά επαγγέλματα, όπως οι τεχνικοί, το ποσοστό κατεβαίνει στο 3,1%.

«Θα περίμενε κανείς ο πιο επισφαλής χώρος εργασίας να ήταν κάποιο εργοστάσιο της χημικής βιομηχανίας.

Οπως καταδεικνύει, όμως, και η διεθνής βιβλιογραφία, στα νοσοκομεία ελλοχεύουν φυσικοί κίνδυνοι, όπως τα λέιζερ, οι ιονίζουσες και υπεριώδεις ακτινοβολίες, οι ραδιοσυχνότητες και οι ακτινοβολίες μικροκυμάτων, χημικοί κίνδυνοι, όπως τα ισχυρά οξέα και οι άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, απορρυπαντικά, ραδιοϊσότοπα, βιολογικοί κίνδυνοι, όπως οι ιοί της ηπατίτιδας και του ΑΙDS», δηλώνει στο «Εθνος της Κυριακής» ο Βασίλης Μακρόπουλος, πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ.

«Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε τη σημαντική αυτή έρευνα, η οποία θα παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο που οργανώνουμε 4-6 Ιουνίου με τίτλο Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Στα εργαστήρια του νοσοκομείου, στα ιατρεία, στους θαλάμους των ασθενών, στις αίθουσες των χειρουργείων, στα νεκροτομεία, ακόμα και στα φαρμακεία, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζουν καθημερινά την επιβάρυνση της δικής τους υγείας.

Χωρίς γιατρούς εργασίας
Σε 10 νοσοκομεία, οι ειδικοί του ΕΛΙΝΥΑΕ μέτρησαν τους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται έξι κατηγορίες εργαζομένων: γιατροί, νοσοκόμοι, βοηθητικό προσωπικό, τεχνικοί, παρασκευαστές φαρμάκων και διοικητικοί υπάλληλοι.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει «άρρωστα νοσοκομεία» που εκθέτουν τους εργαζομένους τους σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κινδύνους. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει τον δικό του γιατρό εργασίας, αλλά ο πληθυσμός της ειδικότητας αυτής -μόλις 80 σε όλη τη χώρα- δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες.

Η ταυτότητα της έρευνας
Πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ το διάστημα 2005-2006 σε 2 νοσοκομεία της Αττικής, 2 περιφερειακά πανεπιστημιακά γενικά νοσοκομεία και 10 παθολογοανατομικά εργαστήρια. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε διάφορους παράγοντες κινδύνου στους χώρους των νοσοκομείων, διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο υποκειμενικής εκτίμησης ομογενούς ομάδας εργαζομένων και έγιναν κλινικές εξετάσεις.

Το συνολικό δείγμα ξεπέρασε τους 1.000 εργαζομένους. Στη μελέτη συμμετείχαν εργαζόμενοι διαφόρων τμημάτων, όπως νοσηλευτές, γιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί κ.λπ. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά καθώς:

43,3% των γιατρών δεν είναι εμβολισμένοι για ηπατίτιδα Β, ενώ το ποσοστό εκείνων που δεν έχει κάνει καν εμβόλιο για τον τέτανο ξεπερνά το 45%. Μάλιστα τη διετία 2004 - 2005 καταγράφηκαν δύο κρούσματα ηπατίτιδας Β και C σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

26% είναι μόλις το ποσοστό των γιατρών που έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που διατρέχουν στο περιβάλλον εργασίας τους.

23% των γυναικών που εργάζονται στην παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων διατρέχουν κίνδυνο αποβολής σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

17,3% του νοσηλευτικού προσωπικού έχει πέσει θύμα εργατικού ατυχήματος, με συχνότερα τα τρυπήματα από βελόνες και κοψίματα από νυστέρια.

Πιο επιρρεπείς όσοι εργάζονται σε παθολογοανατομικά εργαστήρια

Οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποίησαν μετρήσεις φορμαλδεϋδης, οργανικών διαλυτών και αλκοολών στο εργασιακό περιβάλλον και έλαβαν ιατρικά ιστορικά των εργαζομένων σε 10 παθολογοανατομικά εργαστήρια των νοσοκομείων. Πρόκειται για τα εργαστήρια που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τους ιστούς από τις βιοψίες που γίνονται στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.

Σε αυτά, οι εργαζόμενοι εκτίθενται στη φορμαλδεϋδη, στους οργανικούς διαλύτες και στις αλκοόλες. Ειδικά η φορμαλδεϋδη μπορεί να απορροφηθεί από το αναπνευστικό σύστημα ή το δέρμα και να προκαλέσει ερεθισμό βλεννογόνων, δερματίτιδες, βρογχικό άσθμα, ακόμα και καρκίνο.

«Εγιναν δειγματοληψίες με αντλίες και στιγμιαίες δειγματοληψίες του εργασιακού αέρα για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των οργανικών διαλυτών, των αλκοολών, της φορμαλδεϋδης, του διοξειδίου του άνθρακα και του ξυλολίου», λέει ο Β. Δρακόπουλος. «Σε όλα τα εργαστήρια βρέθηκαν υψηλά επίπεδα της καρκινογόνου φορμαλδεϋδης και στα περισσότερα υπερέβαιναν τις οριακές τιμές σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιομηχανίας, όχι όμως σύμφωνα με τις οριακές ελληνικές τιμές, οι οποίες είναι 7πλάσιες».

Στα περισσότερα εργαστήρια, δεν υπήρχε καν γενικός, ούτε τοπικός εξαερισμός, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν πιο συχνά πονοκέφαλο, δερματίτιδα, γαστρίτιδες, ενώ οι πιθανότητες διαταραχής στην όσφρηση είναι 21 φορές περισσότερες από έναν εργαζόμενο σε άλλη θέση εργασίας.

Τα κυτταροστατικά φάρμακα από την άλλη, εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό στα κακοήθη κύτταρα. Οι χημικές ουσίες οι οποίες δημιουργούν τα φάρμακα αυτά έχουν αποδειχθεί μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και τερατογόνες σε πειραματικά στάδια. Συνήθως έχουν ερεθιστική δράση για το δέρμα και τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν τοξικές βλάβες (φλεβίτιδες, αλλεργίες κ.λπ.).
Ιδιαίτερα ευαίσθητες αποδεικνύονται οι γυναίκες εργαζόμενες στα κυτταροστατικά. Κατά 11% μεγαλώνει η πιθανότητα διαταραχών του κύκλου της έμμηνης ρύσης και κατά 23% ο κίνδυνος αποβολής σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
Τα εργατικά ατυχήματαΘύμα εργατικού ατυχήματος έχει πέσει το 17,3% των νοσηλευτών, το 9,6% των γιατρών, το 6,3% του τεχνικού προσωπικού, το 13,3% του βοηθητικού νοσηλευτικού προσωπικού και 15,8% του παραϊατρικού προσωπικού.

Τα συχνότερα ατυχήματα είναι τα τρυπήματα από χρησιμοποιημένες βελόνες, τα κοψίματα από νυστέρια, πτώσεις με αποτέλεσμα κατάγματα. «Αναφέρθηκαν δύο τρυπήματα από βελόνες που είχαν χρησιμοποιηθεί από οροθετικούς ασθενείς και τέσσερις περιπτώσεις μόλυνσης από ηπατίτιδα ύστερα από τρύπημα με βελόνα», λέει ο Β. Δρακόπουλος.

Τα προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα ήταν από τις βασικές ενοχλήσεις που ανέφεραν οι εργαζόμενοι. Πάνω από το 48% των γιατρών και των νοσηλευτών ανέφερε προβλήματα στον αυχένα, πάνω από το 40% στην ωμοπλάτη.

Εξαιτίας των μυοσκελετικών προβλημάτων στο κάτω μέρος της πλάτης, το 40,9% των νοσηλευτών δεν κατάφεραν να φέρουν σε πέρας την εργασία τους, ενώ για το ίδιο πρόβλημα το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό ήταν 30,1%. Υψηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στους γιατρούς, στο παραϊατρικό προσωπικό και στους τεχνικούς.

Οι εργαζόμενοι ρωτήθηκαν για τη συχνότητα των κινδύνων που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους στο νοσοκομείο. Περισσότεροι νοσηλευτές ανέφεραν ως κινδύνους τα απολυμαντικά (75%), τα απορρυπαντικά (70,1%), τον κλιματισμό, τον αερισμό και τον θόρυβο, καθώς και τις ακτινοβολίες (51,5%).


ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΑ
mapsara@pegasus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου