Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Προετοιμασία κυτταροστατικών φαρμάκων προς έκχυση και μέτρα προφύλαξης του νοσηλευτικού προσωπικού.


Η εξέλιξη της θεραπευτικής του καρκίνου έλαβε γοργούς ρυθμούς τα τελευταία τριάντα χρόνια και εντατικοποιήθηκε πρόσφατα.
Ένα μεγάλος μέρος της εξέλιξης αυτής οφείλεται στη χημειοθεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε με τη συνεχή χρήση των χημειοθεραπευτικών ουσιών, έχει επιβάλει τρόπους, νόμους και διαδικασίες για τη σωστή χρησιμοποίηση των ουσιών αυτών στην κλινική πράξη.
Είναι πλέον γνωστό ότι τα κυτταροστατικά φάρμακα δρουν όχι μόνο στα νεοπλασματικά κύτταρα, αλλά σε όλα τα κύτταρα υγιή και μη του οργανισμού με αποτέλεσμα να εμφανίζουν υψηλό βαθμό τοξικότητας.
Η αναφερόμενη τοξικότητα δεν αφορά μόνο τον ασθενή που υποβάλλεται σε αντινεοπλασματική θεραπεία αλλά και το υγειονομικό προσωπικό που έχει ως αντικείμενό του την φύλαξη, διακίνηση, προετοιμασία προς έκχυση και συγκέντρωση απορριμάτων.
Το προσωπικό που εμπλέκεται στην προετοιμασία χημειοθεραπευτικων φαρμάκων μπορεί να εκτεθεί σε χαμηλές δόσεις φαρμάκων από άμεση επαφή ή εισπνοή. Προσωπικό που επανειλημμένα εκτέθηκε σε κυτταροστατικά φάρμακα έδειξε μεταλλακτική δραστηριότητα στα ούρα του.
Αν και δεν έγιναν μακροχρόνιες μελέτες σε εργαζόμενους που χειρίζονται χημειοθεραπευτικούς παράγοντες είναι γνωστό ότι αυτά συνδέονται με δευτεροπαθή ανάπτυξη κακόηθων όγκων και χρωμοσωματικών ανωμαλιών.
Για το λόγο αυτό η προετοιμασία των κυτταροστατικών φαρμάκων πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία και να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο.
Η Διοίκηση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, η Ογκολογική Νοσηλευτική Εταιρεία, Νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα φροντίδας υγείας της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συνέταξαν οδηγίες που αφορούν την προετοιμασία και το χειρισμό των χημειοθεραπευτικών.
Απαραίτητη θεωρείται πλέον η Κεντρική Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων προσφέροντας:
  1. Καλύτερες συνθήκες παρασκευής χημειοθεραπευτικών σχημάτων
  2. Μείωση του κόστους παρασκευής των χημειοθεραπευτικών σχημάτων
  3. Προστασία του προσωπικού από την έκθεση στα κυτταροστατικά φάρμακα
Το προσωπικό δε πρέπει να γνωρίζει:
  1. Την χρήση βιολογικού θαλάμου ασφαλείας (θάλαμος νηματικής ροής )
  2. Την χρήση χειρουργικών γαντιών κατά τον χειρισμό φαρμάκων και απεκκριμάτων αρρώστων που έλαβαν χημειοθεραπευτικά
  3. Την χρησιμοποίηση ρόμπας με μακρύ μανίκι (από υλικό που δεν αποβάλει σωματίδια), σκούφο κεφαλής, προστατευτικά καλύμματα παπουτσιών, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά σε περίπτωση που το προσωπικό δεν δουλεύει σε θάλαμο νηματικής ροής.
  4. Τοποθέτηση υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε κατάλληλα δοχεία, σάκκους με την ένδειξη "κυτταροτοξικό"
Βασικές προϋποθέσεις για την σωστή προετοιμασία και την τήρηση μέτρων προφύλαξης είναι:
  1. Εργασιακός χώρος που τηρεί τις προδιαγραφές
  2. Σωστός εξοπλισμός του εργασιακού χώρου
  3. Σωστός χειρισμός των κυτταροστατικών φαρμάκων από το προσωπικό
Με την παρουσία αυτή σκοπός μας είναι να ενημερωθεί το προσωπικό για τον χώρο που χρειάζεται και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την προετοιμασία και διάλυση των χημειοθεραπευτικών ουσιών.
Επίσης για τα μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται για την αποφυγή ατυχημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου