Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Κακή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές

Κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κακή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.


Με έγγραφο που έστειλαν σε όλες τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας, ζητούν τη συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές προχώρησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια μετά από σειρά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, που πραγματοποίησαν σε υγειονομικές μονάδες της χώρας, όπου διαπίστωσαν την πλημμελή τήρηση, καθώς και την παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).

Παράλληλα, ζήτησαν από τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών να ενημερώσουν άμεσα τις υγειονομικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους σε αυτή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τους διαβιβάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο με τη συμπλήρωσή του θα καταδείξει, αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων και τη διαχείριση των ΕΙΑ.

Παράλληλα, θα αποτελέσει και μια καταγραφή του καταλόγου των υγειονομικών μονάδων, που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έως τις 31 Αυγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου