Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ)

Ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης μιας υγειονομικής μονάδας περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή μεταχείριση των παραγόμενων ιατρικών αποβλήτων.
 Και συγκεκριμένα περιλαμβάνει το σωστό διαχωρισμό, την ασφαλή απόρριψη, τη συσκευασία, την εσωτερική μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση, όπως επίσης και τις οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (π.χ. έκθεση σε επικίνδυνη ουσία).
Ο Εσωτερικός Κανονισμός, μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, πρέπει να βρίσκεται σε εφαρμογή καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να παρέχεται συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη στα πλαίσια εφαρμογής, ελέγχου και πιθανής ανάγκης αναπροσαρμογής του κανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου