Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

«Νοσοκοµειακά Απόβλητα: Κίνδυνοι για την Υγεία των Εργαζοµένων».


Οι πρώτες αναφορές για θανάτους από επαγγελµατικές ασθένειες εµφανίζονται στους µύθους. Ο μύθος του Μινώταυρου,  εικάζεται ότι κάνει αναφορά στο  μυστικό της παντοδυναµίας του Μίνωα,  δηλαδή στην ικανότητα επεξεργασίας χαλκού.
Τα μυστικά της επεξεργασίας του χαλκού κρύβονταν στα υπόγεια του παλατιού της Κνωσού, ερµητικά κλεισµένα στον λαβύρινθο.
Οι άθλιες συνθήκες οδηγούσαν στον θάνατο των σκλάβων, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η ανάγκη
αναπλήρωσης των σκλάβων οδήγησε στον ανθρώπινο φόρο που επεβλήθηκε στους άλλους ελληνικούς πληθυσµούς,  όπως τους Αθηναίους.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό  µε την ανάγκη διατήρησης απόλυτης μυστικότητας, ίσως  να δηµιούργησε τον µύθο του τέρατος που έτρωγε όποιον έµπαινε στον λαβύρινθο.
Νοµίζω ότι µε αυτή την συµβολική εικόνα, βέβαια δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, αλλά οι επαγγελµατικές ασθένειες, τα ατυχήµατα τα εργατικά, µοιάζουν λίγο µε Μινώταυρο όταν γνωρίζουµε κιόλας ότι και ένα µεγάλο κοµµάτι των οδικών ατυχηµάτων είναι εργατικά ατυχήµατα. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι ένας άνθρωπος αφιερώνει το 1/3 της ζωής του στην εργασία. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, δημιουργούν βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων.  Το κόστος των ασθενειών και των ατυχηµάτων που προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας έχει εκτιµηθεί από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας σε 4 µε 5%  του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Ο κλάδος της υγείας απασχολεί ένα σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων,  το 7 µε 8%  του ενεργού
πληθυσµού και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας θα κοστίσει τελικά λιγότερο από το κόστος που προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίες.  Τα αποτελέσµατα  µελετών στον Καναδά και στην Αυστραλία έδειξαν ότι επένδυση 10  εκατοµµυρίων στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας,  οδήγησε σε εξοικονόµηση 60 εκατοµµυρίων δολαρίων, δηλαδή ούτε στο χρηµατιστήριο έτσι.
Η σωστή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Τα νοσοκοµειακά απόβλητα αποτελούν ένα σηµαντικό κίνδυνο για την ζωή και την υγεία των εργαζοµένων είτε είναι στα νοσοκοµεία είτε είναι υπάλληλοι καθαρισµού,  είτε είναι εργαζόµενοι στα ΧΥΤΑ.
Για την σωστή διαχείριση απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα. Αναγνώριση των κινδύνων, εκτίµηση των
κινδύνων, ανάπτυξη ικανών  µέτρων πρόληψης, εφαρµογή των  µέτρων στον χώρο εργασίας και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων.
Οι προηγούµενοι οµιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς στην κατηγοριοποίηση των νοσοκοµειακών
αποβλήτων. Μπορούµε γενικά να πούµε ότι είναι επικίνδυνα τοξικά και µολυσµατικά και από αυτά τα βιολογικά, τα χηµικά και τα ραδιολογικά είναι πολύ επικίνδυνα και απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα σωστής διαχείρισης. Το ότι ο κίνδυνος δεν παραµένει µόνο σ’ αυτούς τους χώρους, νοµίζω µπορεί, για να µην πω πολλές κουβέντες, να δείξω αυτή τη φωτογραφία,  η οποία δείχνει τον κύκλο που κάνει ο αέρας,  το νερό,  τα υπόγεια νερά, µέχρι την διατροφή. Από τον βιολογικό καθαρισµό, στις ΧΥΤΑ και µετά µπορεί να δείτε πως εµείς προσλαµβάνουµε αυτά που διαδίδουµε και διαχέουµε στο περιβάλλον, βέβαια εδώ είναι λίγο ειδυλλιακό το τοπίο σε αντίθεση  µε τις προηγούµενες εικόνες που έδειξα.
Τα βιολογικά προϊόντα,  οι βιολογικοί παράγοντες που δηµιουργούνται στα νοσοκοµεία,  έχουν
καταταχθεί σύµφωνα  µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία,  την οποία έχει ενσωµατώσει και η χώρα  µας,  σε 4 κατηγορίες.  Η πρώτη οµάδα είναι αυτοί οι  µικροοργανισµοί που είναι απίθανο να προκαλέσουν νόσο στον άνθρωπο,  οι δεύτεροι είναι η δυνατότητα πρόκλησης νόσου στον άνθρωπο  µε ενδεχόµενο κίνδυνο για τους εργαζόµενους, µικρή πιθανότητα εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο,  ύπαρξη αποτελεσµατικής προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής.
Η οµάδα 3, υπάρχει δυνατότητα πρόκλησης σοβαρής νόσου στον άνθρωπο µε σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους.  ∆υνατότητα εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο,  ύπαρξη αποτελεσµατικής,  προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής. Εδώ εντάσσεται και ενδιάµεσα το SARS, θέλω να αναφέρω από το SARS οι περισσότεροι που πέθαναν ήταν εργαζόµενοι σε νοσοκοµεία. Και η οµάδα 4,  εκεί  µιλάµε για τους ιούς ΕΜΠΟΛΑ, ΛΑΣΑ, ΜΑΡΜΠΟΡΓΚ, και άλλους.
Υπάρχει δηλαδή η πρόκληση σοβαρής,  δυνατότητα πρόκλησης σοβαρής νόσου στον άνθρωπο  µε
σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους,  υψηλός κίνδυνος εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο,  έλλειψη αποτελεσµατικής προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής.
Και εδώ έχουµε ένα κατάλογο  µε τα βακτήρια.  Επειδή έχει περάσει ο χρόνος και δεν θέλω να
µακρηγορώ,  τα γνωρίζετε τα περισσότερα,  ανέφερα και εγώ,  είναι και η φυµατίωση η οποία τώρα δείχνει ανοδική πορεία ιδιαίτερα επειδή είναι  µια,  ανθεκτικά στελέχη λόγω του AIDS,  τι  µέτρα πρέπει να παίρνουµε ανάλογα µε την οµάδα κινδύνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου