Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Συμφωνία - πλαίσιο για πρόληψη τραυματισμών στα νοσοκομεία.


MIA νέα οδηγία για την προστασία ασθενών και εργαζομένων σε νοσοκομεία ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα δώσει νομική ισχύ στη συμφωνία - πλαίσιο «για την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και τον υγειονομικό τομέα».

 Επισημαίνεται, πως οι τραυματισμοί που προκαλούνται από βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα αποτελούν τον πλέον συνηθισμένο και σοβαρό κίνδυνο για το υγειονομικό προσωπικό στην Ευρώπη και έχουν υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας και την κοινωνία γενικότερα. Εκτιμάται, πως ο αριθμός των τραυματισμών που προκαλούνται από βελόνες στην Ευρώπη είναι σε ετήσια βάση 1.200.000.
 Τη σχετική συμφωνία υπέγραψαν στις 17 Ιουλίου 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα (HOSPEEΜ ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU), Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι του νοσοκομειακού και υγειονομικοί τομέα.
 Τα δύο αυτά όργανα αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή το 2006 ως ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι για τον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 138 της συνθήκης ΕΚ, που αναφέρεται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους Ευρωπαίους εταίρους, και προβλέπει την υποχρέωση της Επιτροπής να διαβουλεύεται μαζί τους, πριν υποβάλει προτάσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
 Είναι γεγονός, επισημαίνεται στο σχέδιο οδηγίας, ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στον τομέα της υγείας (νοσοκόμοι, ιατροί, χειρουργοί, κ.λπ.), ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα και δραστηριότητες (επείγοντα περιστατικά, μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία, κ.λπ.), κινδυνεύουν συχνά να μολυνθούν εξαιτίας τραυματισμών που προκαλούνται από βελόνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα (νυστέρια, εργαλεία συρραφής, κ.λπ.). Οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές, και, πιθανώς, να οδηγήσουν σε σοβαρές νόσους όπως λοιμώδης ηπατίτιδα ή AIDS.
 Στην οδηγία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ψηφίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου