Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.


Τα πρωτόκολλα νοσηλευτικών πράξεων είναι ολοκληρωμένα δομημένα σχέδια που περιγράφουν βήμα – βήμα, με λεπτομέρεια, λιτότητα και ακρίβεια όλη τη διαδρομή που ακολουθεί ο νοσηλευτής σε μια συγκεκριμένη νοσηλευτική πράξη.

Η δημιουργία πρωτοκόλλων πηγάζει από την ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης  νοσηλευτικής φροντίδας, την μείωση του κόστους και προκύπτει από τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τον έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης  νοσηλευτικής φροντίδας. Τα προβλήματα μπορεί να έχουν σχέση με τον τρόπο αποστείρωσης,  απολύμανσης ή τη σειρά των ενεργειών κατά την διαδικασία μιας συγκεκριμένης νοσηλευτικής πράξης. Επίσης έχουν σχέση με τις επιπλοκές  ή την συχνότητα των επιπλοκών με το κόστος νοσηλείας και  την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Για να επιλύσουμε τα προβλήματα ανατρέχουμε σε τεκμηριωμένες νοσηλευτικές διαδικασίες , διεθνής κλινικές οδηγίες (clinical gnidelines) και βάσει των συνθηκών του νοσοκομείου  αλλάζουμε την πρακτική  μας. Εάν επιτύχουμε τον στόχο μας υιοθετούμε τις αλλαγές στην διαδικασία του πρωτοκόλλου μας. Έτσι λύνουμε απλά καθημερινά προβλήματα.
Τα πρωτόκολλα ανανεώνονται διαρκώς και τροποποιούνται λαμβάνοντας υπ΄όψιν την τρέχουσα έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονικά πληροφορία που υπάρχει  δημοσιευμένη.
Η ταυτόχρονη εφαρμογή του ιατρικού και νοσηλευτικού ελέγχου αποτελεί τρόπο αξιολόγησης του πρωτοκόλλου, για να μην αποτελεί δύσκαπτο γραφειοκρατικό εργαλείο.
Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή  του πρωτοκόλλου είναι:
 • Βελτιώνουν την περεχόμενη  νοσηλευτική φροντίδα.
 • Δίνουν προσβάσημα  δεδομένα για μελλοντικό κλινικό έλεγχο.
 • Διευκολύνουν την εκπαίδευση νέου προσωπικού.
 • Συντονίζουν την εργασία των διεπιστημονικών ομάδων.
 • Βελτιώνουν την επικοινωνία ασθενούς – νοσηλευτή  - γιατρού.
 • Μειώνουν την πιθανότητα σφάλματος κατά την εφαρμογή της νοσηλευτικής πράξης.
 • Ενθαρρύνουν την αλλαγή στην κλινική πράξη με την ενημέρωση και τροποποίηση των πρωτοκόλλων.
 • Ενθαρρύνουν την αυτονομία και αυτοπεποίθηση των νοσηλευτών στο έργο τους.
Η εφαρμογή  των πρωτοκόλλων  όμως  παρουσιάζει και δυσκολίες:
 • Η επιφύλαξη όταν πρόκειται να αλλάξουμε τακτική αποτελεί τον κύριο λόγο δυσκολίας στην κλινική εφαρμογή των πρωτοκόλλων.
 • Δυσκολία στην εφαρμογή τους παρατηρείται επίσης όταν στερούνται βαθμού τεκμηρίωσης ή όταν υιοθετούνται με σκοπό την ελάττωση του κόστους μόνο και όχι την βελτίωση της ποιότητας.
 • Δυσκολία στην πορεία διαμόρφωσης και εφαρμογής των  πρωτοκόλλων αποτελεί η επένδυση σε χρόνο  και χρήμα. Απαιτείται επίσης καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών που συμμετέχουν στην πραγμάτωσή τους, οργανωτική υποδομή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος της κακής και λανθασμένης εφαρμογής τους.
Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα  αναπτύσσονται με την συναίνεση της νοσηλευτικής, ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας για να αξιοποιηθούν σ΄ ένα οργανωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Λόγω αυτής της διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάπτυξη και έγκρισή τους δεν υπάρχει κριτική για τις δραστηριότητες που θα εκτελούνται κατά την εφαρμογή τους από τον επαγγελματία νοσηλευτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου